This page is hosted for free by zzz.com.ua, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 32.50 UAH.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.

Демчук Галина Володимирівна, завідувач РМК

   загальне керівництво діяльністю РМК;

 підбір і розстановка методичних кадрів (методистів, керівників районних методоб'єднань), забезпечує координацію їх роботи зі спеціалістами відділу освіти, в установах освіти;

 узагальнення пропозицій щодо змісту роботи РМК, розробка перспективного та поточного планування роботи;

 узагальнення пропозицій щодо роботи методичної ради РМК, визначення змісту її діяльності, забезпечення ефективності її функціонування;

  організація та контроль за виконанням планів роботи методичного кабінету;

   організація пошукових досліджень у галузі розробки та впровадження нових технологій навчання та виховання;

   удосконалення форм і методів роботи з керівними кадрами ЗНЗ району;

   участь у діяльності творчих груп вчителів різних фахів;

 організація та проведення представницьких педагогічних заходів (педагогічних виставок, конкурсів, творчих звітів тощо);

  організація, вивчення та аналіз внутрішньо-шкільного керівництва та ефективності забезпечення методичної роботи з вчителями шкіл району ;

  організація та контроль за роботою районних та шкільних методичних об’єднань;

   координування методичної діяльності з ВІППО;

  організація розробки, апробації та поширення навчально-методичних матеріалів на допомогу керівникам та вчителям закладів освіти;

   організація та контроль за атестацією методистів РМК;

 організація, координація і контроль за діяльністю методистів і керівників районних методоб'єднань з питань вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду, досягнень науки;

 організація планування та контроль за здійсненням безперервного удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних працівників,зокрема організація та контроль за курсовою підготовкою педагогічних кадрів усіх категорій;

 забезпечення оснащення РМК необхідним навчальним обладнанням, наочними посібниками, технічними засобами, раціональне використання бюджетних асигнувань;

  контроль за дотримання працівниками посадових інструкцій.

Svitlana Назарук Світлана Петрівна, методист з навчальних предметів (української мови та  літератури, предметів духовно-морального спрямування та художньо естетичного циклу)

   контроль за вживанням та дотриманням української мови,        як державної мови в освітніх закладах району;

  експертна оцінка якості та результативності навчально-виховної роботи вчителів української мови та літератури, християнської етики, образотворчого мистецтва, художньої культури, музичного мистецтва;

  організація ефективної системи методичної роботи з учителями української мови та літератури, християнської етики, образотворчого мистецтва, художньої культури, музичного мистецтва;

   виявлення, апробація та впровадження в практику роботи вчителів української мови та літератури, християнської етики, образотворчого мистецтва, художньої культури, музичного мистецтва перспективного педагогічного досвіду;

   організація розробок, апробація та поширення навчально-методичних матеріалів, нових технологій навчання та досягнень науки;

  проведення інформаційно-методичної роботи, створення картотеки банку педагогічної інформації для вчителів української мови та літератури, християнської етики, образотворчого мистецтва, художньої культури, музичного мистецтва;

  організація роботи з обдарованими дітьми (мовно-літературний та художньо-естетичний напрямок) в районі;

  здійснення зв’язку з засобами масової інформації, співпраця з редакцією газети «Сільські новини»;

  розробка сценаріїв, організація та прове­дення районних масових заходів.

Зінчук Тетяна Іванівна, методист з виховної роботи, бібліотечних фондів та навчальних предметів (англійська мова, німецька мова)

   експертна оцінка якості та результативності навчально-виховної роботи вчителів англійської та німецької мови;

 організація ефективної системи методичної роботи з учителями англійської та німецької мови;

  виявлення, апробація та впровадження в практику роботи вчителів англійської та німецької мови перспективного педагогічного досвіду;

  організація розробок, апробація та поширення навчально-методичних матеріалів, нових технологій навчання та досягнень науки;

 проведення інформаційно-методичної роботи, створення картотеки банку педагогічної інформації для вчителів англійської та німецької мови;

  організація колективних та індивідуальних форм методичної роботи з категоріями педагогічних працівників, що ведуть питання виховної роботи, заступниками директорів з виховної роботи, класними керівниками;

   організація методичної роботи з бібліотекаря­ми закладів освіти;

  організація роботи по створенню і поповненню бібліотеч­них фондів ЗНЗ району книгами, їх завезення і розподіл між школами;

   організація й проведення оглядів-конкурсів шкільних бібліотек;

  організація та проведення представницьких педагогічних заходів;

     організація роботи з обдарованими дітьми в районі.

Муравчук Тетяна Миколаївна, методист з навчальних предметів (географії, біології, основ економіки, хімії, природознавства)

   експертна оцінка якості та результативності навчально-виховної роботи вчителів географії, біології, основ економіки, хімії, природознавства;

 організація ефективної системи методичної роботи з учителями географії, біології, основ економіки, хімії, природознавства;

 виявлення, апробація та впровадження в практику роботи вчителів географії, біології, основ економіки, хімії, природознавства перспективного педагогічного досвіду;

  організація розробок, апробація та поширення навчально-методичних матеріалів, нових технологій навчання та досягнень науки;

проведення інформаційно-методичної роботи, створення картотеки банку педагогічної інформації для вчителів географії,біології, основ економіки, хімії, природознавства;

   проведення районних заходів еколого-натуралістичного спрямування;

   організація роботи навчально-дослідних ділянок у школах району;

   формування універсального за галузевим складом бібліотеч­ного фонду РМК, вилучення із нього застарілих за змістом, старих або загубле­них книг у порядку, встановленому нормативними актами;

   здійснення у встановленому порядку розміщення, обліку, зберігання та постійного оновлення бібліотечного фонду РМК;

 забезпечення роботи бібліотеки РМК, її систематичне поповнення науково-методичною літературою, систематичний облік фондів літератури, газет, журналів, відповідних картотек (у встановленому порядку і згідно інструкції про бібліотеки, збірників наказів МО);

   організація та проведення представницьких педагогічних заходів;

  організація роботи з обдарованими дітьми в районі (природничо-екологічний напрямок).

Павлюк Микола Миколайович, методист з навчальних предметів (історії, правознавства, етики, фізичної культури, трудового навчання, основ ЗВ)

   експертна оцінка якості та результативності навчально-виховної роботи вчителів історії, правознавства, етики, фізичної культури, трудового навчання, основ ЗВ;

   організація ефективної системи методичної роботи з учителями історії, правознавства, етики, фізичної культури, трудового навчання, основ ЗВ;

  виявлення, апробація та впровадження в практику роботи вчителів історії, правознавства, етики, фізичної культури, трудового навчання, основ ЗВ перспективного педагогічного досвіду;

   організація розробок, апробація та поширення навчально-методичних матеріалів, нових технологій навчання та досягнень науки;

  проведення інформаційно-методичної роботи, створення картотеки банку педагогічної інформації для вчителів історії, правознавства, етики, фізичної культури, трудового навчання, основ ЗВ;

    здійснення заходів для усунення відхилень в індивідуальному розвитку та поведінці, схильності до правопорушень, допомога у формуванні соціальної культури учнів «групи ризику» ЗОШ району;

   ведення документації щодо обліку дітей з девіантною поведінкою ,які навчаються в ЗОШ району,надання методично-організаційної допомоги по залученні даної категорії дітей до навчання та виховання;

 забезпечення науково-методичного та програмно-нормативного супроводу навчально-виховного процесу з превентивного виховання особистості;

   ознайомлення педагогічних працівників з інструктивно - методичними вказівками, наказами з питань профілактичної правовиховної роботи;

   організація та проведення представницьких педагогічних заходів;

  організація роботи з обдарованими дітьми в районі (суспільно – гуманітарний, технологічний фізкультурно-оздоровчий напрямок).

ViktorГрабовець Віктор Каленикович, методист з навчальних предметів (математики, фізики, астрономії, інформатики,ОЗ)

   експертна оцінка якості та результативності навчально-        виховної роботи вчителів математики, фізики, астрономії, інформатики, ОЗ;

 організація ефективної системи методичної роботи з учителями математики, фізики, астрономії, інформатики, ОЗ;

  виявлення, апробація та впровадження в практику роботи вчителів математики, фізики, астрономії, інформатики, ОЗ, перспективного педагогічного досвіду;

   організація розробок, апробація та поширення навчально-методичних матеріалів, нових технологій навчання та досягнень науки;

  проведення інформаційно-методичної роботи, створення картотеки банку педагогічної інформації для вчителів математики, фізики, астрономії, інформатики, ОЗ;

   забезпечення організаційно-методичного та програмно-нормативного супроводу підтримки ІСУО в ЗНЗ та ДНЗ району;

    організація та проведення представницьких педагогічних заходів;

   організація роботи з обдарованими дітьми в районі (природничо - математичний та технологічний напрямок).

Хлуд Ніна Артемівна, методист з кадрового забезпечення та навчальних предметів (світова література, російська мова)

   експертна оцінка якості та результативності навчально-виховної роботи вчителів світової літератури та російської мови;

   організація ефективної системи методичної роботи з учителями світової літератури та російської мови;

  виявлення, апробація та впровадження в практику роботи вчителів світової літератури та російської мови перспективного педагогічного досвіду;

   організація розробок, апробація та поширення навчально-методичних матеріалів, нових технологій навчання та досягнень науки;

  проведення інформаційно-методичної роботи, створення картотеки банку педагогічної інформації для вчителів світової літератури та російської мови;

   організація та проведення представницьких педагогічних заходів;

       організація роботи з обдарованими дітьми в районі;

 організація кадрового забезпечення закладів освіти, контроль за раціональним розподілом педагогічного навантаження та обов’язків між учителями та керівниками ЗНЗ;

  щорічний аналіз педагогічних кадрів закладів освіти, їх плинність, визначення додаткової потреби шкіл у педагогічних кадрах на поточний навчальний рік, відповідає за кадрову звітність;

  контроль за правильним веденням особових справ, трудових книжок керівних кадрів та працівників районного відділу освіти;

  організація та контроль  проведення атестації педагогічних працівників ЗНЗ;

  підготовка матеріалів на кращих педагогічних працівників освіти з метою їх нагородження;

  видача цільових направлень випускникам ЗНЗ для продовження навчання у ВНЗ різних рівнів акредитації;

    робота зі зверненнями громадян.

Слюсарева Світлана Михайлівна, методист з дошкільного виховання

   організація методичної роботи з педагогічними кадрами дошкільних навчальних закладів району;

 формування власної системи і стилю організації і керівництва методичною роботою педагогічних працівників ДНЗ;

   розробка методичних рекомендацій щодо виховання в ДНЗ (на основі аналізу результатів вивчення), проведення індивіду­альних та групових консультацій з питань виховання в ДНЗ;

 надання допомоги керівникам дошкільних закладів, педагогічним працівникам у роботі щодо удосконалення педагогічного процесу та оволодіння ефективними методами виховання дошкільників;

  відбір педагогічних працівників для участі у професійних конкурсах та проведення масових районних заходів з працівниками ДНЗ;

  вивчення, узагальнення та впровадження досягнень науки і передового педагогічного досвіду в практику роботи дошкільного закладу;

  координація річних планів роботи ДНЗ і календарних планів роботи педпрацівників ДНЗ;

  здійснення атестації дошкільних установ району, планування й контроль за атестацією та курсовою підготовкою вихователів дошкільних закладів району;

  систематичне вивчення умов розвитку вихованців дошкільних закладів та рівня знань, умінь і навичок дітей до відповідних до державних освітніх стандартів;

 організація та проведення представницьких педагогічних заходів: виставок, творчих звітів, педагогічних читань, конференцій з питань навчально-виховної роботи в дошкільних закладах;

  організація роботи з обдарованими дітьми.

NadiyaКовальчук Надія Василівна, завідувач ПМПК

   організація роботи районної ПМПК;

  розробка та впровадження ініціативи щодо забезпечення      оптимальних умов навчально-виховного процесу дітей, які потребують корекції психофізичного розвитку;

 організація різних форм навчально-методичної та консультативної роботи;

 аналіз, оцінка, прогноз розвитку психолого-медико-педагогічної консультації ;

 проведення соціологічних досліджень в освітніх закладах району з питань організації навчально-виховного процесу для дітей з особливими освітніми потребами;

 ведення записів та реєстрація усіх видів діяльності ПМПК за встановленою формою;

   участь у роботі психологічної служби району, методичних об’єднаннях, семінарах, нарадах педагогічних працівників ДНЗ, ЗНЗ;

 консультування на запит керівників навчальних закладів, педагогів, психологів, соціальних педагогів, представників соціальних служб, представників громадських і благодійних організацій, інших зацікавлених осіб;

  організація колективних та індивідуальних форм методичної роботи з психологами, соціальними педагогами, логопедами, вчителями, які працюють з учнями, що перебувають на індивідуальному навчанні;

 допомога методистам РМК у розробці методик вивчення стану викладання навчальних предметів та зрізу знань учнів (психологічний аспект);

 бере участь у підготовці та проведенні науково-теоретичних, практичних, тематичних конференцій, семінарів, «круглих столів» для вчителів і керівників шкіл з проблем організації інклюзивного навчання;

  контроль за обстеженням матеріально-побутових умов проживання опікунів і піклувальників,які виховують дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування;

  робота з керівниками установ,підприємств,комерційних структур у залученні їх для надання шефської допомоги дітям-сиротам;

   методичний супровід організації роботи по соціальному захисту дітей-сиріт; методично-організаційна допомогам по залученні даної категорії дітей до навчання та виховання;

 ведення документації щодо обліку дітей пільгових категорій, які навчаються в ЗОШ району.

 

 

   

Учитель року  

   

  Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

   

Корисні посилання  

   

Вхід на сайт  

   
© stv_osvita@ukr.net