Демчук Галина Володимирівна, завідувач РМК

   загальне керівництво діяльністю РМК;

 підбір і розстановка методичних кадрів (методистів, керівників районних методоб'єднань), забезпечує координацію їх роботи зі спеціалістами відділу освіти, в установах освіти;

 узагальнення пропозицій щодо змісту роботи РМК, розробка перспективного та поточного планування роботи;

 узагальнення пропозицій щодо роботи методичної ради РМК, визначення змісту її діяльності, забезпечення ефективності її функціонування;

  організація та контроль за виконанням планів роботи методичного кабінету;

   організація пошукових досліджень у галузі розробки та впровадження нових технологій навчання та виховання;

   удосконалення форм і методів роботи з керівними кадрами ЗНЗ району;

   участь у діяльності творчих груп вчителів різних фахів;

 організація та проведення представницьких педагогічних заходів (педагогічних виставок, конкурсів, творчих звітів тощо);

  організація, вивчення та аналіз внутрішньо-шкільного керівництва та ефективності забезпечення методичної роботи з вчителями шкіл району ;

  організація та контроль за роботою районних та шкільних методичних об’єднань;

   координування методичної діяльності з ВІППО;

  організація розробки, апробації та поширення навчально-методичних матеріалів на допомогу керівникам та вчителям закладів освіти;

   організація та контроль за атестацією методистів РМК;

 організація, координація і контроль за діяльністю методистів і керівників районних методоб'єднань з питань вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду, досягнень науки;

 організація планування та контроль за здійсненням безперервного удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних працівників,зокрема організація та контроль за курсовою підготовкою педагогічних кадрів усіх категорій;

 забезпечення оснащення РМК необхідним навчальним обладнанням, наочними посібниками, технічними засобами, раціональне використання бюджетних асигнувань;

  контроль за дотримання працівниками посадових інструкцій.

Svitlana Назарук Світлана Петрівна, методист з навчальних предметів (української мови та  літератури, предметів духовно-морального спрямування та художньо естетичного циклу)

   контроль за вживанням та дотриманням української мови,        як державної мови в освітніх закладах району;

  експертна оцінка якості та результативності навчально-виховної роботи вчителів української мови та літератури, християнської етики, образотворчого мистецтва, художньої культури, музичного мистецтва;

  організація ефективної системи методичної роботи з учителями української мови та літератури, християнської етики, образотворчого мистецтва, художньої культури, музичного мистецтва;

   виявлення, апробація та впровадження в практику роботи вчителів української мови та літератури, християнської етики, образотворчого мистецтва, художньої культури, музичного мистецтва перспективного педагогічного досвіду;

   організація розробок, апробація та поширення навчально-методичних матеріалів, нових технологій навчання та досягнень науки;

  проведення інформаційно-методичної роботи, створення картотеки банку педагогічної інформації для вчителів української мови та літератури, християнської етики, образотворчого мистецтва, художньої культури, музичного мистецтва;

  організація роботи з обдарованими дітьми (мовно-літературний та художньо-естетичний напрямок) в районі;

  здійснення зв’язку з засобами масової інформації, співпраця з редакцією газети «Сільські новини»;

  розробка сценаріїв, організація та прове­дення районних масових заходів.

Зінчук Тетяна Іванівна, методист з виховної роботи, бібліотечних фондів та навчальних предметів (англійська мова, німецька мова)

   експертна оцінка якості та результативності навчально-виховної роботи вчителів англійської та німецької мови;

 організація ефективної системи методичної роботи з учителями англійської та німецької мови;

  виявлення, апробація та впровадження в практику роботи вчителів англійської та німецької мови перспективного педагогічного досвіду;

  організація розробок, апробація та поширення навчально-методичних матеріалів, нових технологій навчання та досягнень науки;

 проведення інформаційно-методичної роботи, створення картотеки банку педагогічної інформації для вчителів англійської та німецької мови;

  організація колективних та індивідуальних форм методичної роботи з категоріями педагогічних працівників, що ведуть питання виховної роботи, заступниками директорів з виховної роботи, класними керівниками;

   організація методичної роботи з бібліотекаря­ми закладів освіти;

  організація роботи по створенню і поповненню бібліотеч­них фондів ЗНЗ району книгами, їх завезення і розподіл між школами;

   організація й проведення оглядів-конкурсів шкільних бібліотек;

  організація та проведення представницьких педагогічних заходів;

     організація роботи з обдарованими дітьми в районі.

Муравчук Тетяна Миколаївна, методист з навчальних предметів (географії, біології, основ економіки, хімії, природознавства)

   експертна оцінка якості та результативності навчально-виховної роботи вчителів географії, біології, основ економіки, хімії, природознавства;

 організація ефективної системи методичної роботи з учителями географії, біології, основ економіки, хімії, природознавства;

 виявлення, апробація та впровадження в практику роботи вчителів географії, біології, основ економіки, хімії, природознавства перспективного педагогічного досвіду;

  організація розробок, апробація та поширення навчально-методичних матеріалів, нових технологій навчання та досягнень науки;

проведення інформаційно-методичної роботи, створення картотеки банку педагогічної інформації для вчителів географії,біології, основ економіки, хімії, природознавства;

   проведення районних заходів еколого-натуралістичного спрямування;

   організація роботи навчально-дослідних ділянок у школах району;

   формування універсального за галузевим складом бібліотеч­ного фонду РМК, вилучення із нього застарілих за змістом, старих або загубле­них книг у порядку, встановленому нормативними актами;

   здійснення у встановленому порядку розміщення, обліку, зберігання та постійного оновлення бібліотечного фонду РМК;

 забезпечення роботи бібліотеки РМК, її систематичне поповнення науково-методичною літературою, систематичний облік фондів літератури, газет, журналів, відповідних картотек (у встановленому порядку і згідно інструкції про бібліотеки, збірників наказів МО);

   організація та проведення представницьких педагогічних заходів;

  організація роботи з обдарованими дітьми в районі (природничо-екологічний напрямок).

Павлюк Микола Миколайович, методист з навчальних предметів (історії, правознавства, етики, фізичної культури, трудового навчання, основ ЗВ)

   експертна оцінка якості та результативності навчально-виховної роботи вчителів історії, правознавства, етики, фізичної культури, трудового навчання, основ ЗВ;

   організація ефективної системи методичної роботи з учителями історії, правознавства, етики, фізичної культури, трудового навчання, основ ЗВ;

  виявлення, апробація та впровадження в практику роботи вчителів історії, правознавства, етики, фізичної культури, трудового навчання, основ ЗВ перспективного педагогічного досвіду;

   організація розробок, апробація та поширення навчально-методичних матеріалів, нових технологій навчання та досягнень науки;

  проведення інформаційно-методичної роботи, створення картотеки банку педагогічної інформації для вчителів історії, правознавства, етики, фізичної культури, трудового навчання, основ ЗВ;

    здійснення заходів для усунення відхилень в індивідуальному розвитку та поведінці, схильності до правопорушень, допомога у формуванні соціальної культури учнів «групи ризику» ЗОШ району;

   ведення документації щодо обліку дітей з девіантною поведінкою ,які навчаються в ЗОШ району,надання методично-організаційної допомоги по залученні даної категорії дітей до навчання та виховання;

 забезпечення науково-методичного та програмно-нормативного супроводу навчально-виховного процесу з превентивного виховання особистості;

   ознайомлення педагогічних працівників з інструктивно - методичними вказівками, наказами з питань профілактичної правовиховної роботи;

   організація та проведення представницьких педагогічних заходів;

  організація роботи з обдарованими дітьми в районі (суспільно – гуманітарний, технологічний фізкультурно-оздоровчий напрямок).

ViktorГрабовець Віктор Каленикович, методист з навчальних предметів (математики, фізики, астрономії, інформатики,ОЗ)

   експертна оцінка якості та результативності навчально-        виховної роботи вчителів математики, фізики, астрономії, інформатики, ОЗ;

 організація ефективної системи методичної роботи з учителями математики, фізики, астрономії, інформатики, ОЗ;

  виявлення, апробація та впровадження в практику роботи вчителів математики, фізики, астрономії, інформатики, ОЗ, перспективного педагогічного досвіду;

   організація розробок, апробація та поширення навчально-методичних матеріалів, нових технологій навчання та досягнень науки;

  проведення інформаційно-методичної роботи, створення картотеки банку педагогічної інформації для вчителів математики, фізики, астрономії, інформатики, ОЗ;

   забезпечення організаційно-методичного та програмно-нормативного супроводу підтримки ІСУО в ЗНЗ та ДНЗ району;

    організація та проведення представницьких педагогічних заходів;

   організація роботи з обдарованими дітьми в районі (природничо - математичний та технологічний напрямок).

Хлуд Ніна Артемівна, методист з кадрового забезпечення та навчальних предметів (світова література, російська мова)

   експертна оцінка якості та результативності навчально-виховної роботи вчителів світової літератури та російської мови;

   організація ефективної системи методичної роботи з учителями світової літератури та російської мови;

  виявлення, апробація та впровадження в практику роботи вчителів світової літератури та російської мови перспективного педагогічного досвіду;

   організація розробок, апробація та поширення навчально-методичних матеріалів, нових технологій навчання та досягнень науки;

  проведення інформаційно-методичної роботи, створення картотеки банку педагогічної інформації для вчителів світової літератури та російської мови;

   організація та проведення представницьких педагогічних заходів;

       організація роботи з обдарованими дітьми в районі;

 організація кадрового забезпечення закладів освіти, контроль за раціональним розподілом педагогічного навантаження та обов’язків між учителями та керівниками ЗНЗ;

  щорічний аналіз педагогічних кадрів закладів освіти, їх плинність, визначення додаткової потреби шкіл у педагогічних кадрах на поточний навчальний рік, відповідає за кадрову звітність;

  контроль за правильним веденням особових справ, трудових книжок керівних кадрів та працівників районного відділу освіти;

  організація та контроль  проведення атестації педагогічних працівників ЗНЗ;

  підготовка матеріалів на кращих педагогічних працівників освіти з метою їх нагородження;

  видача цільових направлень випускникам ЗНЗ для продовження навчання у ВНЗ різних рівнів акредитації;

    робота зі зверненнями громадян.

Слюсарева Світлана Михайлівна, методист з дошкільного виховання

   організація методичної роботи з педагогічними кадрами дошкільних навчальних закладів району;

 формування власної системи і стилю організації і керівництва методичною роботою педагогічних працівників ДНЗ;

   розробка методичних рекомендацій щодо виховання в ДНЗ (на основі аналізу результатів вивчення), проведення індивіду­альних та групових консультацій з питань виховання в ДНЗ;

 надання допомоги керівникам дошкільних закладів, педагогічним працівникам у роботі щодо удосконалення педагогічного процесу та оволодіння ефективними методами виховання дошкільників;

  відбір педагогічних працівників для участі у професійних конкурсах та проведення масових районних заходів з працівниками ДНЗ;

  вивчення, узагальнення та впровадження досягнень науки і передового педагогічного досвіду в практику роботи дошкільного закладу;

  координація річних планів роботи ДНЗ і календарних планів роботи педпрацівників ДНЗ;

  здійснення атестації дошкільних установ району, планування й контроль за атестацією та курсовою підготовкою вихователів дошкільних закладів району;

  систематичне вивчення умов розвитку вихованців дошкільних закладів та рівня знань, умінь і навичок дітей до відповідних до державних освітніх стандартів;

 організація та проведення представницьких педагогічних заходів: виставок, творчих звітів, педагогічних читань, конференцій з питань навчально-виховної роботи в дошкільних закладах;

  організація роботи з обдарованими дітьми.

NadiyaКовальчук Надія Василівна, завідувач ПМПК

   організація роботи районної ПМПК;

  розробка та впровадження ініціативи щодо забезпечення      оптимальних умов навчально-виховного процесу дітей, які потребують корекції психофізичного розвитку;

 організація різних форм навчально-методичної та консультативної роботи;

 аналіз, оцінка, прогноз розвитку психолого-медико-педагогічної консультації ;

 проведення соціологічних досліджень в освітніх закладах району з питань організації навчально-виховного процесу для дітей з особливими освітніми потребами;

 ведення записів та реєстрація усіх видів діяльності ПМПК за встановленою формою;

   участь у роботі психологічної служби району, методичних об’єднаннях, семінарах, нарадах педагогічних працівників ДНЗ, ЗНЗ;

 консультування на запит керівників навчальних закладів, педагогів, психологів, соціальних педагогів, представників соціальних служб, представників громадських і благодійних організацій, інших зацікавлених осіб;

  організація колективних та індивідуальних форм методичної роботи з психологами, соціальними педагогами, логопедами, вчителями, які працюють з учнями, що перебувають на індивідуальному навчанні;

 допомога методистам РМК у розробці методик вивчення стану викладання навчальних предметів та зрізу знань учнів (психологічний аспект);

 бере участь у підготовці та проведенні науково-теоретичних, практичних, тематичних конференцій, семінарів, «круглих столів» для вчителів і керівників шкіл з проблем організації інклюзивного навчання;

  контроль за обстеженням матеріально-побутових умов проживання опікунів і піклувальників,які виховують дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування;

  робота з керівниками установ,підприємств,комерційних структур у залученні їх для надання шефської допомоги дітям-сиротам;

   методичний супровід організації роботи по соціальному захисту дітей-сиріт; методично-організаційна допомогам по залученні даної категорії дітей до навчання та виховання;

 ведення документації щодо обліку дітей пільгових категорій, які навчаються в ЗОШ району.

 

 

   

Учитель року  

   

  Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

   

Корисні посилання  

   

Вхід на сайт  

   
© stv_osvita@ukr.net